Τρίπτυχο με πληροφορίες για την Μαθητεία ΕΠΑΛ

Δείτε το εδώ.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν πτυχιούχους αποφοίτους του ΕΠΑΛ Άμφισσας μπορούν να το δηλώνουν στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr/).

Αφήστε μια απάντηση