Χρήσιμες εφαρμογές σχετικές με την πρόσβαση των μαθητών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε τις σχετικές παραπομπές στο έγγραφο του ΚΕ.ΣΥ.Π. Λαμίας

Αφήστε μια απάντηση