Νομοθεσία Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) [επικαιροποιημένο]

5 Νοεμβρίου, 2015 Εκπαιδευτική μονάδα

Πλαίσιο λειτουργίας Σ.Ε.Κ./Σ.Ε. (Νόμος 1566/85 – Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α/30-9-1985)

Καθήκοντα προσωπικού Σ.Ε.Κ./Σ.Ε.  (Γ2/4321/26-10-1988)

Τροποποίηση της Γ2/4321/26-10-88  (Γ2/3431 – Φ.Ε.Κ. 693/19-9-1989)

Σχετικά με τη λειτουργία των Σ.Ε.Κ.  (Γ2/1921/5-6-1990)

Προϋπόθεση λειτουργίας Σ.Ε.Κ.  (Φ.Ε.Κ. 206/3-9-1998)

Βασικός κανονισμός λειτουργίας Σ.Ε.Κ. (τροποποίηση της Γ2/4321/26-10-1988) (Φ.Ε.Κ. 1588/30-11-2001 – Υ.Α. Γ2/6098/13-11-2001)

Καθήκοντα και αρμοδιότητες διευθυντών και υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ. και του συλλόγου διδασκόντων (Φ.Ε.Κ. 1340 τ.Β/16-10-2002 – Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1)

Προδιαγραφές εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 1558/τ.Β/ 13-12-2002)

Κανονισμός λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) (Υ.Α Γ7/43892/4-5-2006)

Σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.  (Έγγραφα ΥΠ.Ε.Π.Θ. 119052/Γ2/17-9-2008 και 127070/Γ2/3-10-2008)

Μετονομασία σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)  (Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α/17-09-2013)

Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντής, υποδιευθυντής και υπεύθυνος τομέα Ε.Κ.) (Ν. 4327/2015 – Φ.Ε.Κ. 50/τ.Α/14-05-2015)

Νέος βασικός κανονισμός λειτουργίας Ε.Κ. (τροποποίηση της αριθ. πρωτ. Γ2/6098/13-11-01 Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 1588/30-11-2001) (Φ.Ε.Κ. 1318/τ.Β/01-07-2015)

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 2148/τ.Β/07-10-2015)

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  1ο Ε.Κ. Άμφισσας ,1ο Σ.Ε.Κ. Άμφισσας ,Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. ,Αποφάσεις ,Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Άμφισσας ,Διευθυντές/-ντριες σχολικών μονάδων ,Ειδικότητες Δ.Ι.Ε.Κ. ,Ειδικότητες ΕΠΑ.Λ. ,Εκπαιδευτικοί ,Επαγγελματική Εκπαίδευση ,Εργαστήρια Πληροφορικής ,Κανονισμός λειτουργίας ,Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) ,Μαθήματα ΕΠΑ.Λ. ,Νομοθεσία ,Τομείς-Ειδκότητες ΕΠΑΛ ,Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ,Υπεύθυνος Τομέα Ε.Κ. ,Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ,Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) ,Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ,Φ.Ε.Κ. ,Ωρολόγια προγράμματα .

Αφήστε μια απάντηση


MITOS

mitos

Κατηγορίες


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση