Εκπαιδευόμενοι σχολικού έτους 2013-2014 στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας φιλοξένησε πέντε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων του Κ.Δ.Β.Μ.  Δ. Δελφών. Επίσης, το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας οργάνωσε (σε συνεργασία με φορείς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας και την Τ.Α.), σχεδίασε και υλοποίησε με εθελοντές εκπαιδευτές άλλα έξι προγράμματα.

Τα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. Δ. Δελφών που υλοποιήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

(α) Επεξεργασία κειμένου – διαδίκτυο (50 ώρες)

(β) Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων (25 ώρες)

(γ) Αγγλικά για το χώρο εργασίας (25 ώρες)

(δ) Επεξεργασία κειμένου – διαδίκτυο (50 ώρες)

(ε) Δημιουργία ιστοσελίδας (50 ώρες)

Σχετικά με τα προγράμματα που οργανώθηκαν, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας:

 

ΤΙΤΛΟΣ

 

ΩΡΕΣ

 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle (τμήματα 1ο ΕΚ Άμφισσας, Γυμνάσιο Ιτέας, Γυμνάσιο με ΛΤ Ερατεινής) – 30 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση ανά τμήμα

90

 

 

60 εκπαιδευτικοί (29 της Α/θμιας και 31 της Β/θμιας)

Υπηρεσίες διαδικτύου (δυο τμήματα στο 1ο ΕΚ Άμφισσας) – 20 ώρες το κάθε τμήμα

  40

19 υπάλληλοι Ο.Τ.Α.

(Δ. Δελφών και Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στ. Ελλάδας)

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Ηλεκτρονικής Τάξης και Ιστολογίων (τρία τμήματα στο 1ο ΕΚ Άμφισσας) – 6 ώρες το κάθε τμήμα

18

31 εκπαιδευτικοί (26 της Α/θμιας και 5 της Β/θμιας)

Αξιοποίηση των ιστολογίων (blogs) και των wikis στην εκπαιδευτική πράξη (δυο τμήματα στο 1ο ΕΚ Άμφισσας) – 4 ώρες το κάθε τμήμα

8

20 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης (Νηπιαγωγοί)

Εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικού πίνακα (ενδοσχολική επιμόρφωση του 1ου ΕΚ Άμφισσας και του 2ου Δ.Σ  Άμφισσας)

3

2 εκπαιδευτικοί του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: η-Τάξη (ένα τμήμα στο 1ο ΕΚ Άμφισσας με δια ζώσης συναντήσεις και εξ αποστάσεως ασκήσεις)

10

12 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

(εκτίμηση)

ΣΥΝΟΛΑ

169 ώρες

144 εκπαιδευόμενοι με επιτυχή παρακολούθηση

Αφήστε μια απάντηση