Το πρόγραμμα eTwinning του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας με θέμα «Comics»

iconet-png

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning, το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας υλοποίησε το έργο «Comics». Οι συμμετέχοντες μαθητές από την Ελλάδα και την Τουρκία σχεδίασαν και υλοποίησαν κόμικς με εργαλεία web 2.0 για θεματικά πεδία των ενδιαφερόντων τους. Το συγκεκριμένο έργο συνδέθηκε με το μάθημα «Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο» των μαθητών του ΕΠΑΛ Άμφισσας. Στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι:

-Να αναπτύξουν οι μαθητές μέσα από εργασία σε ομάδες ένα έργο Πληροφορικής με βάση τον κύκλο ζωής λογισμικού (γενικός στόχος).

-Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές λογισμικό κόμικς / εργαλεία Web 2.0.

-Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές λογισμικό αυτοματισμού γραφείου.

-Να εργαστούν οι μαθητές ομαδικά.

-Να καταλάβουν οι μαθητές πώς να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν μια εφαρμογή λογισμικού.

-Να οργανώσουν οι μαθητές μια στοιχειώδη έρευνα.

-Να παρουσιάσουν οι μαθητές ένα έργο λογισμικού.

-Nα γνωρίσουν οι μαθητές άλλους πολιτισμούς.

Όλο το υλικό της εργασίας τους ενσωματώθηκε σε ένα e-book, το οποίο προσφέρεται από το διαδικτυακό τόπο συνεργατικής μάθησης του δικτύου eTwinning όπου εργάστηκαν οι μαθητές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Φωκίδας, με αναπλήρωση για το σχ. έτος 2014-15

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 03-09-2014 και ώρα: 11:00

Εκπαιδευόμενοι σχολικού έτους 2013-2014 στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας φιλοξένησε πέντε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων του Κ.Δ.Β.Μ.  Δ. Δελφών. Επίσης, το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας οργάνωσε (σε συνεργασία με φορείς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας και την Τ.Α.), σχεδίασε και υλοποίησε με εθελοντές εκπαιδευτές άλλα έξι προγράμματα.

Τα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. Δ. Δελφών που υλοποιήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

(α) Επεξεργασία κειμένου – διαδίκτυο (50 ώρες)

(β) Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων (25 ώρες)

(γ) Αγγλικά για το χώρο εργασίας (25 ώρες)

(δ) Επεξεργασία κειμένου – διαδίκτυο (50 ώρες)

(ε) Δημιουργία ιστοσελίδας (50 ώρες)

Σχετικά με τα προγράμματα που οργανώθηκαν, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας:

 

ΤΙΤΛΟΣ

 

ΩΡΕΣ

 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle (τμήματα 1ο ΕΚ Άμφισσας, Γυμνάσιο Ιτέας, Γυμνάσιο με ΛΤ Ερατεινής) – 30 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση ανά τμήμα

90

 

 

60 εκπαιδευτικοί (29 της Α/θμιας και 31 της Β/θμιας)

Υπηρεσίες διαδικτύου (δυο τμήματα στο 1ο ΕΚ Άμφισσας) – 20 ώρες το κάθε τμήμα

  40

19 υπάλληλοι Ο.Τ.Α.

(Δ. Δελφών και Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στ. Ελλάδας)

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Ηλεκτρονικής Τάξης και Ιστολογίων (τρία τμήματα στο 1ο ΕΚ Άμφισσας) – 6 ώρες το κάθε τμήμα

18

31 εκπαιδευτικοί (26 της Α/θμιας και 5 της Β/θμιας)

Αξιοποίηση των ιστολογίων (blogs) και των wikis στην εκπαιδευτική πράξη (δυο τμήματα στο 1ο ΕΚ Άμφισσας) – 4 ώρες το κάθε τμήμα

8

20 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης (Νηπιαγωγοί)

Εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικού πίνακα (ενδοσχολική επιμόρφωση του 1ου ΕΚ Άμφισσας και του 2ου Δ.Σ  Άμφισσας)

3

2 εκπαιδευτικοί του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: η-Τάξη (ένα τμήμα στο 1ο ΕΚ Άμφισσας με δια ζώσης συναντήσεις και εξ αποστάσεως ασκήσεις)

10

12 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

(εκτίμηση)

ΣΥΝΟΛΑ

169 ώρες

144 εκπαιδευόμενοι με επιτυχή παρακολούθηση