Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: η-Τάξη»

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Ελένη Καλύβα

2. Ηλιάνα Παπαντώνη

3. Όλγα Κουστιμπέλη

4. Θεοδώρα Οικονόμου

5. Ευφροσύνη Κοκολιού

6. Ελένη Ταμπίτσικα

7. Ευμορφία Σωτηροπούλου

8. Δέσποινα Βαϊκούση

9. Ήλια Λύτρα

10. Ελένη Καπράλου

11. Αικατερίνη Κρίτσα

12. Βασίλειος Μπράτσος

13. Αικατερίνη Σκαντζή

14. Αγγελική Λεοντάρη

15. Ιωάννης Κώστας

16. Ευφροσύνη Κάκαβου

17. Δήμητρα Αγγουρά

18. Θεοδώρα Γιαννακού

19. Λαμπρινή Σερεμέτη

Μπορούν όλοι να προσέλθουν σήμερα στις 14.30 στο 1ο Ε.Κ. Άμφισσας.

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14.00μμ της 21-5-2014.

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Άμφισσας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας, στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών άλλων σχολείων του Ν. Φωκίδας, ύστερα από την αναβάθμιση της υπηρεσίας η-Τάξη του Π.Σ.Δ., και ως επέκταση της επιμορφωτικής ενότητας «Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Ηλεκτρονικής Τάξης και Ιστολογίων», διοργανώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: η-Τάξη»

Ομάδα στόχος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων (ΠΕ και ΤΕ) που υπηρετούν στο Νομό Φωκίδας.

Προϋπόθεση συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (http://www.sch.gr/), ώστε να μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα η-Τάξη, που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών και συγκεκριμένα η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε συστήματα διαχείρισης μάθησης, ώστε να καταστούν ικανοί να δημιουργούν και να διαχειρίζονται μαθήματα ηλεκτρονικής τάξης (η-Τάξη).

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει συνολικά πέντε (5) εβδομάδες και συγκεκριμένα από από 21/05/2014 έως και 17/06/2014. Θα υλοποιηθεί με τη μεικτή μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας πέντε (5) δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και πέντε (5) εβδομάδες εκπαίδευσης μέσω του μαθήματος «Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: η-Τάξη» (http://eclass.sch.gr/courses/T412125/index.php), που έχει δημιουργηθεί στο συστήμα η-Τάξη αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν.

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής

Οι πέντε (5) δια ζώσης συναντήσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στα εργαστήρια Πληροφορικής του 1ο Ε.Κ. Άμφισσας. Το χρονοδιάγραμμα των πέντε (5) αυτών συναντήσεων εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Εβδομάδα Ώρες 1ο ΕΚ Άμφισσας

1 14:30 – 16:30 Τετάρτη 21/05/2014

2 14:30 – 16:30 Τετάρτη 28/05/2014

3 14:30 – 16:30 Τρίτη 03/06/2014

4 14:30 – 16:30 Τρίτη 10/06/2014

5 14:30 – 16:30 Τρίτη 17/06/2014

 

Θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • 1η ενότητα
  • Γενική παρουσίαση υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
  • Ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση με την η-Τάξη
  • Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος η-Τάξη
  • Δημιουργία λογαριασμού
  • Δημιουργία μαθήματος
  • Προσωπικό χαρτοφυλάκιο
 • 2η ενότητα
  • Δομή ηλεκτρονικού μαθήματος
   • Ατζέντα
   • Έγγραφα
   • Ανακοινώσεις
   • Περιοχές Συζητήσεων
   • Ομάδες Εργασίας
 • 3η ενότητα
  • o Δομή ηλεκτρονικού μαθήματος
   • Σύνδεσμοι
   • Εργασίες Εκπαιδευόμενων
   • Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
   • Περιγραφή Μαθήματος
   • Γλωσσάριο
   • Wiki
 • 4η ενότητα
  • Δομή ηλεκτρονικού μαθήματος
   • Ηλεκτρονικό Βιβλίο
   • Πολυμέσα
   • Γραμμή Μάθησης
   • Τηλεσυνεργασία
   • Ερωτηματολόγια
   • Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων
  • Σύγχρονές τάσεις στα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης
 • 5η ενότητα
  • Παρουσίαση μαθημάτων στην ολομέλεια
   • Συζήτηση – Κριτικός Στοχασμός

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Στους συμμετέχοντες/χουσες θα χορηγηθούν σε ηλεκτρονική μορφή σημειώσεις των εκπαιδευτών καθώς και τα εγχειρίδια χρήσης μαθητή και εκπαιδευτικού της πλατφόρμας η-Τάξη.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης δεξιοτήτων.

Αριθμός συμμετεχόντων

Το πρόγραμμα θα το παρακολουθήσουν δώδεκα (12) εκπαιδευτικοί, από τους οποίους, τουλάχιστον το 1/3 θα προέρχεται από το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας και το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Άμφισσας. Στην περίπτωση που ο αριθμός των δηλώσεων συμμετοχής είναι μεγαλύτερος από δώδεκα (12), και εφόσον υπάρχει ένας ικανός αριθμός επιπλέον συμμετοχών, τότε θα δημιουργηθεί και δεύτερο τμήμα.

Μετακίνηση

Για τους συμμετέχοντες/χουσες δεν προβλέπονται έξοδα μετακίνησης. Οι όποιες μετακινήσεις θα γίνουν με δική τους ευθύνη.

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 19/05/2014 και ώρα 23:59 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής που βρίσκεται στη διεύθυνση: http://eclass.sch.gr/modules/questionnaire/pollparticipate.php?course=T412125&UseCase=1&pid=2.

(Αρχικά θα πρέπει να ανοίξετε τον ιστότοπο http://eclass.sch.gr/, να πατήσετε σύνδεση και  να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το username και το password που διαθέτετε από το ΠΣΔ. Στη συνέχεια θα πρέπει να ανοίξετε την ηλεκτρονική φόρμα  συμμετοχής που βρίσκεται στη διεύθυνση: http://eclass.sch.gr/modules/questionnaire/pollparticipate.php?course=T412125&UseCase=1&pid=2)

Για την πορεία συμπλήρωσης του τμήματος των δώδεκα ατόμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το ιστολόγιο του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας (https://blogs.sch.gr/1sekamfi/).

Ανακοίνωση ονομάτων συμμετεχόντων

Τα ονόματα και τα τμήματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν στις 20/05/2014 στο ιστολόγιο του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας: https://blogs.sch.gr/1sekamfi/.

 

Οργανωτική επιτροπή

Η οργανωτική επιτροπή του προγράμματος αποτελείται από τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς:

 • Κοτσάμπαση Παρασκευή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17, Προϊσταμένη Ε.Θ. Τεχνικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Φωκίδας
 • Φουσέκης Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Π.Ε. Φωκίδας
 • Λαλάς Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19, Αναπληρωτής Διευθυντής 1ου Ε.Κ. Άμφισσας
 • Δραγογιάννης Κωνσταντίνος, M.Sc., εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.04 με μερική διάθεση στο 1ο Ε.Κ. Άμφισσας

 

Πληροφορίες

1ο Ε.Κ. Άμφισσας

Λ. Σαλώνων 48, 33100 Άμφισσα

Τηλέφωνο: 2265072740

Φαξ: 2265072449

site: http://1sek-amfiss.fok.sch.gr

e-mail: mail@1sek-amfiss.fok.sch.gr

 

 

 

 

3 σχόλια στο “Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: η-Τάξη»”
 1. Θα ήθελα να συμμετάσχω κι εγώ στο σύντομο πρόγραμμα Σύστημα διαχείρισης μάθησης . Σε ένα e-mail που είδα έγραφε λήξη στις 25/5/14. αν είναι δυνατόν μα μου επιτρέψετε να το παρακολουθήσω ?
  Ευχαριστώ

 2. Καλησπέρα και καλό μήνα!
  Προσπαθώ εδώ και ώρες να βρω πώς θα συνδεθώ στο μάθημά σας (έχω επικοινωνήσει και με συναδέλφους που το παρακολουθούμε μαζί) αλλά δε βγάζω άκρη…
  Δεν έχω ίντερνετ στο σπίτι και αναγκαστικά θα παραμένω στο σχολείο για τις εργασίες… από τις 12:30′ που σχόλασα ψάχνω κι έχω πελαγώσει… Έχετε την καλοσύνη να με διαφωτίσετε;;;
  Ευχαριστώ!!!

Αφήστε μια απάντηση