Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων σε Νέα Επιστημονικά Θέματα και Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Το Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) σε Νέα Επιστημονικά Θέματα και Τεχνολογίες Περιβάλλοντος έχει σαν στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων των πτυχιούχων στα νέα επιστημονικά θέματα και τις τεχνολογίες που αφορούν το Περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας και την βελτίωση των όρων διεκδίκησης σταδιοδρομίας στην αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας σε θέματα Περιβάλλοντος. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της στελέχωσης των δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων σε επιστημονικά εξειδικευμένο δυναμικό το οποίο ασχολείται με θέματα μελέτης, προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Για τον σκοπό αυτό θα διοργανωθούν τρεις (3) κύκλοι σπουδών μέχρι τον Ιούλιο 2015. Η χρονική διάρκεια κάθε κύκλου θα είναι 150 ώρες (περίπου 12 εβδομάδες). Ο 1ος (εαρινό εξάμηνο 2013-14) και ο 3ος (εαρινό εξάμηνο 2014-15) κύκλος θα πραγματοποιηθούν παράλληλα στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τα Ιωάννινα ενώ ο 2ος κύκλος (χειμερινό εξάμηνο 2014-15) θα πραγματοποιηθεί μόνο στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε τμήμα θα γίνονται δεκτοί μέχρι 20 καταρτιζόμενοι.

Περισσότερες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση