Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Διδακτική Πράξη»

Στη Σύρο στις 17, 18 και 19 Μαΐου 2013 πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 7° Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, με τίτλο «Αξιοποίηση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Διδακτική Πράξη», υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Το Συνέδριο αφορά στην εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, καθώς και στους τρόπους εφαρμογής τους στο σημερινό σχολείο. Επιπλέον, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κατά την οργάνωση της διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ.

Περισσότερα εδώ.

Αφήστε μια απάντηση