Ηλεκτρονικές τάξεις του Τομέα Πληροφορικής

Σε συνέχεια της περυσινής χρονιάς, ο Τομέας Πληροφορικής συνεχίζει την υποστήριξη των μαθημάτων του με την δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων (electronic classes, e-classes). Σε αυτές τις τάξεις, τόσο οι φίλοι μαθητές όχι μόνο του σχολείου μας, αλλά και άλλων σχολείων, όσο και οι αγαπητοί εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων που διδάσκουν τα μαθήματα αυτά, μπορούν να βρούν χρήσιμο υλικό που χρησιμοποιούμε εμείς για να υποστηρίξουν τα μαθήματά τους: συλλογή συνδέσμων (links), φύλλα εργασίας, ασκήσεις, σημειώσεις, διαγωνίσματα, λογισμικά κ.ά.

Β΄ Τάξη

  • Δίκτυα Υπολογιστών Ι, διδάσκων Χρήστος Ρέτσας, ηλ. διεύθυνση tiny.cc/retsas-diktya1
  • Λειτουργικά Συστήματα Ι διδάσκων Χρήστος Ρέτσας, ηλ. διεύθυνση tiny.cc/retsas-ls1
  • Βασικές Υπηρεσίες του Διαδικτύου, διδάσκων Χρήστος Ρέτσας, ηλ. διεύθυνση tiny.cc/retsas-internet

Γ΄ Τάξη

  • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, διδάσκων Χρήστος Ρέτσας, ηλ. διεύθυνση tiny.cc/retsas-diktya2
  • Λετουργικά Συστήματα ΙΙ, διδάσκων Χρήστος Ρέτσας, ηλ. διεύθυνση retsas-linux.weebly.com
  • Εφαρμογές Πολυμέσων, διδάσκων Χρήστος Ρέτσας, ηλ. διεύθυνση tiny.cc/retsas-multimedia