ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΛ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ


Τα μαθήματα ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής είναι:

Β’ τάξη: Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας, Λειτουργικά Συστήματα, Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο, Δίκτυα Υπολογιστών Ι, Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου, Συντήρηση Υπολογιστών.

Γ’ τάξη: Δομημένος Προγραμματισμός, Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, Βάσεις Δεδομένων, Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming), Εφαρμογές Πολυμέσων.

Περισσότερα στοιχεία για τα αναλυτικά προγράμματα και το περιεχόμενο των μαθημάτων, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/computer/ (αγνοήστε την αντιστοιχία τάξεων-μαθημάτων).

Δυνατότητες εργασίας

Ο απόφοιτος του τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά, ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:

– Επιχειρήσεις, οργανισμούς,  κ.α., καθώς επίσης και φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες  Πληροφορικής.

Επιχειρήσεις που:

– Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.

– Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες.

– Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού.

– Προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού.

– Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

– Αναλαμβάνει αυτοδύναμα – αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.

– Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα ή άλλες δραστηριότητες.

– Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.

– Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.

– Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες – προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό.

– Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.

– Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.

– Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.

– Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.

– Δημιουργεί ιστοσελίδες και να συντηρεί το περιεχόμενό τους.

(Τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο παρουσίασης των τομέων – ειδικοτήτων ΕΠΑΛ του τμήματος B’ – Τ.Ε.Ε.  της Δ.Σ.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο: «Πληροφοριακός Οδηγός ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. Επαγγελματικά Λύκεια, Επαγγελματικές Σχολές», 2009)

(Αναδημοσίευση από το blog των εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ του 1ου Σ.Ε.Κ. Άμφισσας)

Αφήστε μια απάντηση