26-06-12 Τελική παράταση για την απόκτηση προσωπικού κωδικού (password) και για την υπαγωγή σε ειδικές περιπτώσεις για την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου

Δείτε τιο σχετικό δελτίο τύπου.

Αφήστε μια απάντηση