Σ.Ε.Ε. άλλων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με επιστημονική ευθύνη στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου