Σ.Ε.Ε. Κοινών Ειδικοτήτων

  • Σοφία Χάιτα, M.Ed.
    Σ.Ε.Ε. ΠΕ08-Καλλιτεχνικών στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο και επιστημονική ευθύνη και στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.

Βιογραφικό σημείωμα

Παιδαγωγική ευθύνη:

Τηλ.: 2281075436
E-mail: socha@sch.gr

 

  • Δρ Κωνσταντίνος Ζέρβας 
    Σ.Ε.Ε. ΠΕ86-Πληροφορικής στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο και με επιστημονική ευθύνη και στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου.

Βιογραφικό σημείωμα

Παιδαγωγική ευθύνη:

Τηλ.: 2281075436
E-mail: konzervas@sch.gr

  • Αικατερίνη Παπαχρήστου, 
    Σ.Ε.Ε. ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο και επιστημονική ευθύνη και στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου.

Παιδαγωγική ευθύνη:

Τηλ.: 2281075436                                                                                                                                 E-mail: tinapapa@sch.gr