Σ.Ε.Ε. Κοινών Ειδικοτήτων

 • Σοφία Χάιτα, M.Ed.
  Σ.Ε.Ε. ΠΕ08-Καλλιτεχνικών στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο και επιστημονική ευθύνη και στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.
  Βιογραφικό σημείωμα

Παιδαγωγική ευθύνη:

Υπεύθυνη Συντονίστρια Παιδαγωγικής Ευθύνης:

Σοφία Χάιτα, κλ. ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών, για τις Σχολικές Μονάδες:

Α/Α Νησί Σχολείο
1 Σύρος 2ο Γυμνάσιο Σύρου
2 Πάρος Γυμνάσιο Πάρου
3   Γυμνάσιο Νάουσας Πάρου
4   Γυμνάσιο Αρχιλόχου Πάρου
5   ΓΕ.Λ. Πάρου
6   ΓΕ.Λ. Νάουσας Πάρου
7   ΕΠΑ.Λ. Πάρου
8 Αντίπαρος Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αντιπάρου
9 Κύθνος Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κύθνου
Υπεύθυνη Συντονίστρια Επιστημονικής Ευθύνης:

Σοφία Χάιτα, κλ. ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών, για όλες τις Σχολικές Μονάδες ΠΕ και ΔΕ Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

Τηλ.: 2281075436
E-mail: socha@sch.gr

 

 • Δρ Κωνσταντίνος Ζέρβας 
  Σ.Ε.Ε. ΠΕ86-Πληροφορικής στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο και με επιστημονική ευθύνη και στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου.
  Βιογραφικό σημείωμα

Παιδαγωγική ευθύνη:

Υπεύθυνος Συντονιστής Παιδαγωγικής Ευθύνης:

Κωνσταντίνος Ζέρβας, κλ. ΠΕ 86, Πληροφορικής, για τις Σχολικές Μονάδες:

Α/Α Νησί Σχολείο
1 Σύρος ΕΠΑ.Λ. Σύρου
2 Κέα Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κέας
3   ΕΠΑ.Λ. Κέας
4 Σέριφος Γυμνάσιο με Λ.Τ. Σερίφου
5 Σίφνος Γυμνάσιο με Λ.Τ. Σίφνου
6   ΕΠΑ.Λ. Σίφνου
7 Μήλος Γυμνάσιο Μήλου
8   ΓΕ.Λ. Μήλου
9   ΕΠΑ.Λ. Μήλου
10 Κίμωλος Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κιμώλου

Υπεύθυνος Συντονιστής Επιστημονικής Ευθύνης:

Κωνσταντίνος Ζέρβας, κλ. ΠΕ 86, Πληροφορικής, για όλες τις Σχολικές Μονάδες ΠΕ και

ΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Τηλ.: 2281075436
E-mail: konzervas@sch.gr

 • Αικατερίνη Παπαχρήστου, 
  Σ.Ε.Ε. ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο και επιστημονική ευθύνη και στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου.

Παιδαγωγική ευθύνη:

Υπεύθυνη Συντονίστρια Παιδαγωγικής Ευθύνης :

Αικατερίνη Παπαχρήστου, κλ. ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, για τις Σχολικές Μονάδες:

Α/Α Νησί Σχολείο
1 Σύρος 1ο Γυμνάσιο Σύρου
2   Άνδρος Γυμνάσιο Άνδρου (Εμπειρίκειο)
3   ΓΕ.Λ. Άνδρου
4   Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γαυρίου Άνδρου
5   Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κορθίου Άνδρου
6   ΕΠΑ.Λ. Άνδρου
7   Ίος Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ίου
8   ΕΠΑ.Λ. Ίου
9 Σίκινος Γυμνάσιο με Λ.Τ. Σικίνου
 10 Φολέγανδρος Γυμνάσιο με Λ.Τ. Φολεγάνδρου
Υπεύθυνη Συντονίστρια Επιστημονικής Ευθύνης:

Αικατερίνη Παπαχρήστου, κλ. ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, για όλες τις Σχολικές Μονάδες ΠΕ και ΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Τηλ.: 2281075436

E-mail: tinapapa@sch.gr