Σ.Ε.Ε.

Στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου υπηρετούν συνολικά έντεκα (12) Σ.Ε.Ε., ως εξής:

Μία Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.                                              Τέσσερις Σ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τέσσερις Σ.Ε.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τρεις Σ.Ε.Ε. Κοινών Ειδικοτήτων.