Αρχεία ανά ημέρα: 20 Ιουλίου 2021

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Τ.Υ.) ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε