Αρχείο κατηγορίας Θεσμικά κείμενα

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Με την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/49/167596/Ε3/8-10-2018 Υ. Α. (ΦΕΚ Β΄4511) ξεκίνησε η λειτουργία του 1ου  Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής του  οποίου ο ρόλος και η λειτουργία καθορίζεται με τον νόμο 4547/2018 (ΦΕΚ. Α΄102) και την υπ’ αριθμ 158733/ΓΔ4/27-09-2018 Υ.Α. … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Θεσμικά κείμενα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Νόμος 4547/2018/Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις./Άρθρο 4    ΦΕΚ102/12-6-2018

Δημοσιεύθηκε στη Θεσμικά κείμενα | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας – Καθηκοντολόγιο

• Ιδρυτικό πλαίσιο: Νόμος 4547/2018(ΦΕΚ. Α΄102): Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». • Κανονιστικό πλαίσιο: υπ’ αριθμ 158733/ΓΔ4/27-09-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ. Β΄ 4299): «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Θεσμικά κείμενα | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας – Καθηκοντολόγιο