Επιμορφωτικό Υλικό από τη δράση «Υποστηρικτικές οδηγίες για την αξιοποίηση των ψηφιακών περιβαλλόντων e-me, eclass και webex στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση» (15-12-2020)

Πρόκειται για το υλικό που αξιοποιήθηκε στη συνάντηση συνεργασίας με θέμα: «Υποστηρικτικές οδηγίες για την αξιοποίηση των ψηφιακών περιβαλλόντων e-me, eclass και webex στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 για τις/τους Διευθύντριες/Διευθυντές και τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των δημοτικών σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70 κκ. Βασιλείου Ποτούλας-Σπυριδούλας, Λαμπροπούλου Αικατερίνης, Φιλίππου Φωτεινής, Χαβιάρη Πέτρου και Χριστοπούλου Μάρθας, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, Πράξη 20ή/27-11-2020. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον κ. Μαρκαντωνάκη Στυλιανό, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 05 του 1ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ Αττικής.
  1. Υλικό από την παρουσιάση των εργαλείων (Σ. Μαρκαντωνάκης, 15-12-2020), για το υλικό πατήστε εδώ.
  2. Κατάλογος με χρήσιμους συνδέσμους ιστότοπων για τα ψηφιακά περιβάλλοντα e-me, eclass και webex στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση (επιμέλεια: Σ. Μαρκαντωνάκης), για τον κατάλογο πατήστε εδώ

 

Δημοσιεύθηκε στην Υλικό Επιστ. & Παιδ. υποστήριξης, Υλικό Επιστ. και Παιδαγωγικής υποστήριξης, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.