«Διαδικτυακά μέσα για την υποστήριξη της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο» ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Νοέμβριος 2020) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το 1ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεών του, σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας, Πράξη 19/13-11-2020, και με βάση τα προβλεπόμενα στην εκπαιδευτική νομοθεσία (ν. 4547/2018, Π.Δ. 79/2017 άρθρο17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ν. 4559/18), διοργάνωσε σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων, μέσω τηλεδιάσκεψης,  με θέμα:

«Διαδικτυακά μέσα για την υποστήριξη της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο».

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις  σχεδιάστηκαν  και υλοποιήθηκαν με επιστημονική ευθύνη των Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ60, κ.κ. Βαγή-Σπύρου Ευφροσύνης, Καραμπατζάκη Ζωής και Παύλου Γεωργίας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Γεωργία Αναστοπούλου, Αβραμίδη Διογένη και Σπυρόπουλο Γιώργο.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 16-11-20 μέχρι και τις 19/11/20.  Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα διαδικτυακά εργαλεία  Webex,  e-class και e-me. Επίσης συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται  με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων στη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αναφέρθηκαν καλές πρακτικές.πατήστε εδώ για το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δημοσιεύθηκε στην Επιμορφωτικές δράσεις, Νηπιαγωγεία και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.