Γνωρίζοντας το Πρόγραμμα Erasmus+ BackpackID, μια συνεργεια σχολείων και πανεπιστημίων για τη συμπερίληψη μεταναστών και προσφύγων στη σχολική εκπαίδευση

Στο συνημμένο θα βρείτε ενημερωτικό σημείωμα που αφορά πρόγραμμα Erasmus+ Σύμπραξη Σχολείων και Πανεπιστημίων για συμπεριληπτική εκπαίδευση (συμπερίληψη όλων στη σχολική τάξη, παιδιών μεταναστών, προσφύγων και μη). Το πρόγραμμα περιελάμβανε και παραγωγή σχετικών εκπαιδευτικών υλικών και προτάσεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών πρακτικών.

Για το συνημμένο αρχείο, κάντε κλικ εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις Γενικές. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.