Υποστηρίζοντας τη μάθηση σε πολύγλωσσες τάξεις

Το φυλλάδιο που έχετε στα χέρια σας είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς μιας ομάδας Συντονιστών και Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Κέντρου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής που συμμετείχαμε στο διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML), με θέμα «Supporting Multilingual Classrooms». Το σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ., πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2020 στο Πειραματικό Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας και το παρακολούθησαν συνολικά τριάντα (30) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με αρμοδιότητα στα γλωσσικά μαθήματα από οκτώ (8) Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της διάχυσης του σεμιναρίου εντάσσεται η έκδοση του συγκεκριμένου φυλλαδίου. Σε αυτό επιχειρούμε να περιγράψουμε αδρομερώς το παιδαγωγικό πλαίσιο της μάθησης σε πολύγλωσσες τάξεις, δίνοντας προτάσεις ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και διδακτικά παραδείγματα με βάση το υλικό του σεμιναρίου (https://www.ecml.at/ TrainingConsultancy/Multilingualclassrooms/tabid/1816/Default.aspx).»

Για να ανοίξετε το φυλλάδιο πατήστε εδώ:ECML_ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Δημοσιεύθηκε στην Υλικό Επιστ. & Παιδ. υποστήριξης, Υλικό Επιστ. και Παιδαγωγικής υποστήριξης, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και χαρακτηρίσθηκε , , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.