Σεμινάρια ΠΕ86 1) Γυμνασίων, 2) Τ.Υποδοχής (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-ΕΚ), 3) ΕΠΑΛ

Ενημερωτικά Σεμινάρια – Συναντήσεις Εργασίας Καθηγητών Πληροφορικής των Γυμνασίων

  • 16/3/2020, Δε, 12.00 – 14.15, Γυμνάσια Ομάδας 1: Σχολικές μονάδες πρώην γραφείων ΔΙΔΕ Α΄ Αθήνας: 3,4,6 και 7, Χώρος πρ. 1ο ΠΕΚ Αθήνας
  • 6/4/2020, Δε, 12.00 – 14.15, Γυμνάσια Ομάδας 2: (Σχολικές μονάδες πρώην γραφείων ΔΙΔΕ Α΄ Αθήνας: 1,2,5, καθώς και οι άμεσα υπαγόμενες στη ΔΙΔΕ. Χώρος: 59ο Γυμνάσιο Αθήνας

Επιμορφωτικό Σεμινάριο – Συνάντηση Εργασίας καθηγητών ΠΕ86, ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-ΕΚ με Τάξεις Υποδοχής

  • 23/3/2020 Δε, 12.00-14.00, ΓΕΛ / ΕΠΑΛ-ΕΚ με Τ.Υ.. Χώρος: Γραφεία 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (ημιόροφος)

Επιμορφωτικό Σεμινάριο- συνάντηση Εργασίας καθηγητών ΠΕ86 ΕΠΑΛ-ΕΚ

  • 30/3/2020, Δε, 12.00 – 14.15, Χώρος: ΕΠΑΛ και ΕΚ 1ο ΕΚ / 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας

Έγγραφα )

Δημοσιεύθηκε στην ΓΕ.Λ., Γυμνάσια, ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.