Συνέδριο «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση» 11-13 Οκτ. 2019, ΠΑ.ΠΕΙ.

11th Conference on Informatics in Education  – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 11-13 Οκτωβρίου 2019 http://www.di.ionio.gr/cie

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται εδώ. Περιλαμβάνει πληθώρα Άρθρων, Εργαστηρίων και Ομιλιών για Πληροφορικούς αλλά και τις άλλες ειδικότητες

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και σε συνεργασία με την ΕΠΥ. Τελεί υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εστιάζεται στην Πληροφορική και Εκπαίδευση, αλλά και στις ΤΠΕ, την Καινοτομία και τις Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως STEM, Physical Computing & Ρομποτική, κ.ά.  με ύπαρξη κώδικα.

Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής Εκπαίδευσης -Δευτεροβάθμια (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και τη μη τυπική Εκπαίδευση

Προσκαλεί τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες.

Τα άρθρα, δημοσιεύονται: α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου με ISBN, που αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για on-line ανεύρεση των άρθρων διαχρονικά. β) Στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό European Journal of Engineering Research and Science -EJERS με I.F (δυνατότητα).

Η παρακολούθηση του τριημέρου Συνεδρίου είναι χωρίς κόστος και δίδεται σχετική βεβαίωση (εντός του Συνεδρίου).

Πειραιάς, 1 Οκτωβρίου 2019

General Chairs

  • Νικόλαος Αλεξανδρής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ομότιμος Καθηγητής
  • Παναγιώτης Βλάμος, Καθηγητής, Iόνιο Πανεπιστήμιo

Program Chairs

  • Χρήστος Δουληγέρης, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καθηγητής
  • Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 (Πληροφορικής) 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γενικές και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.