Οδηγίες διδ. των μαθημάτων Καλλ. Παιδεία, Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο στο ΓΕΛ (2018–2019)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά –
Στοιχεία Θεατρολογίας – Μουσική), Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό
Σχέδιο στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018 – 2019 (αρχείο)

Δημοσιεύθηκε στην Οδηγίες Διδασκλίας και Αξιολόγησης και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.