Ενημερωτικές και επιμορφωτικές συναντήσεις Καθηγητών Πληροφορικής

Ενημερωτικές και επιμορφωτικές συναντήσεις Καθηγητών Πληροφορικής των
Γυμνασίων/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ-ΕΚ αρμοδιότητας του 1ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Αττικής, Ιανουάριο 2019, από Σ.Σ.Ε. ΠΕ86 Βασίλειο Μπελεσιώτη ( έγγραφο )

Δημοσιεύθηκε στην ΓΕ.Λ., Γυμνάσια, ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ. και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.