Τρόπος λειτουργίας του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής έχουν την έδρα τους τριανταένας (31) Συντονιστές/ Συντονίστριες  Εκπαιδευτικού Έργου, ενώ επιστημονική ευθύνη για τον κλάδο τους έχουν επτά (7)  Σ.Ε.Ε. με έδρα άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής προΐσταται η Οργανωτική Συντονίστρια.  Οι Συντονιστές/ Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε)  που συγκροτούν την Ολομέλεια του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής αποφασίζουν για: α) την  οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων β) τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., την παρακολούθηση της υλοποίησής του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και την τελική αποτίμησή του  κατά τη λήξη του σχολικού έτους.

Δημοσιεύθηκε στην Έργο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.