ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις (URLs) άμεσα συνεργαζόμενων φορέων με το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

  • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων >
  • Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 
  • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
  • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
  • 1ο και 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας  >
  • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής >