Σχολικό Έτος 2019-2020

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Αντωνία Φαλούτσα, ΠΕ60

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ελισάβετ Καλογιάννη, ΠΕ60
Ηλιάνα Παπαντώνη, ΠΕ60