ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ/ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα φοιτήσουν νήπια και προνήπια γεννημένα το 2016 και το 2017, αντίστοιχα.

 

 Η φοίτηση όλων των νηπίων/προνηπίων είναι υποχρεωτική. 

 

Οι εγγραφές των προνηπίων στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 .

 

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου είναι εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

 

Ο γονέας/κηδεμόνας θα υποβάλλει Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής,  προκειμένου να κάνει εγγραφή νηπίου/προνηπίου που θα φοιτήσει για πρώτη φορά σε δημόσιο νηπιαγωγείο και το οποίο δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο, σε άλλη σχολική μονάδα .

 

Η Ηλεκτρονική αίτηση Εγγραφής θα υποβληθεί για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο/προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr .

 

 

Οι μαθητές μπορούν να φοιτήσουν στο ολοήμερο πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» για τα παραστατικά που απαιτούνται να προσκομίσουν στο Νηπιαγωγείο.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ 2021-2022

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2265032939 ,  κατά τις ώρες  12.30 μ.μ. – 13:30 μ.μ , τις εργάσιμες   ημέρες της περιόδου των εγγραφών. 

 

 

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Αντωνία Φαλούτσα