Γράμμα στον Άγιο – Βασίλη

Όλοι περιμένουμε κάποιο δώρο τις ημέρες των γιορτών… Τα Νήπια εξέφρασαν την επιθυμία τους, ποιο είναι το δώρο που περιμένουν από τον Άγιο – Βασίλη…

Αρχικά καταγράψαμε τι δώρο θέλει το κάθε παιδί….

Επιλέγω το δώρο μου

Στη συνέχεια το κάθε νήπιο ζωγράφισε το δώρο του μέσα στο γράμμα που θα στέλναμε στον Άγιο – Βασίλη…

(περισσότερα…)