Ανακύκλωση

Τα Νήπια γνωρίζουν τη σημασία της Ανακύκλωσης για το Περιβάλλον.

Ανακύκλωση

Γίνεται η διάκριση των κατηγοριών σε χαρτί – γυαλί – πλαστικό – αλουμίνιο και σχηματίζουν τις αντίστοιχες λέξεις κάτω από κάθε κατηγορία.

Κατηγορίες (περισσότερα…)