Επαναλειτουργία του σχολείου και Self-test

Την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των σχολείων θα διενεργηθούν, από όλους τους μαθητές και μαθήτριες εμβολιασμένους και μη, ακόμα και από εκείνους που έχουν νοσήσει στο παρελθόν, 3 self test. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί  έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας(10/01), της Τρίτης (11/01) και της Παρασκευής (14/01). Την 2η εβδομάδα όπως ίσχυε και πριν τις διακοπές, δηλαδή δύο φορές την εβδομάδα, την Τρίτη και την Παρασκευή. Τα αποτελέσματα θα δηλώνονται στην πλατφόρμα edupass από την οποία εκδίδεται και η σχολική κάρτα, την οποία οι γονείς οφείλουν να την έχουν εκτυπωμένη και μαζί τους κατά την προσέλευση.