Το Νηπιαγωγείο μας

Το Νηπιαγωγείο βρίσκεται στην οδό Μελίνας Μερκούρη 1.

Το τηλέφωνο που λειτουργεί και ως φαξ είναι 2299072867.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι mail@1nip-porto-rafti.att.sch.gr  .

Στο Νηπιαγωγείο λειτουργούν δυο πρωινά τμήματα υποχρεωτικού προγράμματος (ώρα προσέλευσης: 08:15 – 08:30 και ώρα αποχώρησης 13:00) και ένα τμήμα προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος (13:00 – 16:00). Επίσης, λειτουργεί τμήμα ένταξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τμήμα πρόωρης υποδοχής (ώρα προσέλευσης ο7:45 – 08:00) για τους μαθητές που παρακολουθούν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα.