4ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων – Θεματική: Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Καινοτομία

«STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική», έχει σκοπό να έρθουν σε επαφή οι μαθητές/-ήτριες του Νηπιαγωγείου και της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου με θέματα που αφορούν την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι τα παιδιά, να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της μάθησης μέσα από τον προβληματισμό, να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα, να εξασκηθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, να αναπτύξουν δεξιότητες προσανατολισμού και μέτρησης αποστάσεων και να αναζητήσουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, όπως ο κύκλος του νερού και η υδροδυναμική.

Μέσα από πειράματα τα παιδιά έρχονται σε επαφή τη φιλοσοφία του STE(A)M με βιωματικό τρόπο.

Μάθαμε την Πήξη / Τήξη και ζωγραφίσαμε ομαδικά τον κύκλο του νερού!

1652520450619

1652521441365 1652521441381 1652521441395 1652521441410 1652521441420 1652521441436