ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-2023

*ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23, παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

 

  1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 • Μαυρομιχάλη 1, 15351 Παλλήνη

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 11:30-13:00


 Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ.αρ.Φ.6/18466/Δ1/18-02-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας  για το σχολικό έτος 2022-2023 θα  πραγματοποιηθούν  από   1 έως 20 Μαρτίου 2022. Το Νηπιαγωγείο, για την νέα σχολική χρονιά 2022-2023  θα δεχτεί όλες τις αιτήσεις για εγγραφή μαθητών/τριών που ανήκουν στα σχολικά του όρια, γεννημένων  από 1/01/2018 ως 31/12/2018.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου του ως άνω ΠΔ.

 

ΟΡΙΑ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Στο 1ο Νηπ. Παλλήνης ανήκουν οι μαθητές που διαμένουν στις εξής οδούς:

Λ. Μαραθώνος (ζυγά νούμερα) από την Ελ.Βενιζέλου- έως Αγ.Λαύρας-έως Λαρίσης και από το ύψος της Νέας Λεονταρίου – πάροδος Σαχτούρη – Λαρίσης – Νεοφ. Βάμβα – Εθνικής Αντιστάσεως – Χρ.Κοντογιάννη – Δερβενακίων – Αγίου Δημητρίου, έως εκεί που συναντά την οδό Αλαμάνας (όρια με 9ο ΝΓ Παλλήνης) – Θερμοπυλών – από το ύψος της Λεονταρίου καθώς και το τμήμα της Θερμοπυλών που τέμνει την Αλαμάνας (στα όρια με 9ο Ν/Γ Παλλήνης), αριστερά Αλαμάνας – Μαυρομιχάλη – Μ.Αλεξάνδρου (έως την Παλλάδος Αθηνάς, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)- Αρκαδίου – Βάκχου έως και Λ. Μαραθώνος (ζυγά νούμερα).

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων των γονέων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)  και συγκεκριμένα στη ιστοσελίδα: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για το Νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου.

 Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου, ο γονέας/ κηδεμόνας ακολουθεί τα εξής βήματα: 

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείουστο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 2. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας:Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο  πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και τέλος  επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους οι γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα είναι:

α) αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ή και στο Τμήμα πρόωρης υποδοχής

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ) Βεβαίωση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Ημέρες & ώρες προσκόμισης παραστατικών στη σχολική μονάδα:

Καθημερινά ώρες: 11:30 μέχρι 13:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Προϊστάμενη του Νηπιαγωγείου.

Η προσέλευση των γονέων στο Νηπιαγωγείο θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, με όλα τα μέτρα προστασίας κατά της COVID-1

 

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:

 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (8.15-13.00)
 • ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (8:15-16:00)
 • Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ωράριο: 08:15-16:00) 

Η  εγγραφή  μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης, χωρίς προϋποθέσεις. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα παιδιά που  θα φοιτήσουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο χρόνος προσέλευσης είναι 07:45-08:00 και ο ελάχιστος αριθμός 5 νήπια/προνήπια. Η αποχώρηση των παιδιών πραγματοποιείται στις 16:00. Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται. 

 • Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.
 • Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.
 • Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του, η οποία μπορεί να σταλεί και ηλεκτρονικά στο mail του Νηπιαγωγείου.
 • Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔ 79).

Για τα παιδιά που ήδη φοιτούν στο νηπιαγωγείο, (έτος γένν.2017) η επανεγγραφή γίνεται αυτεπάγγελτα και δεν απαιτείται επιπλέον διαδικασία από τους γονείς.

          

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ.

 

Σε περίπτωση παράτασης των εγγραφών με σχετική εγκύκλιο θα ενημερωθείτε με νέα ανάρτηση.

 

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 

Με εκτίμηση

Η Προϊσταμένη του 1ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης

Δέσποινα Πορτοκαλάκη

ΠΕ60

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΟΜΑΔΕΣ:

Συγκεκριμένα ορίζονται οι ομάδες: α) μαθητών κάτω των 12 ετών που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα (περ.α, παρ.1,αρθρ.9), β) μαθητών άνω των 12 ετών που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα (περ.β, παρ.1,αρθρ.9), γ) μαθητών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα που οδηγούν σε σοβαρή ανοσοκαταστολή (περ.γ,παρ.1,αρθρ.9).

Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, πρέπει να υποβάλουν αίτημα ένταξης συμμετοχής των τέκνων τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσκομίζοντας τα
κάτωθι δικαιολογητικά:

α) αίτημα-αίτηση υπογεγραμμένη και από τους δυο γονείς,
β) υπεύθυνη δήλωση ότι οι μαθητές/τριες εμπίπτουν σε μια εκ των περιπτώσεων α, β ή γ του αρθρ. 9 της προαναφερθείσας ΚΥΑ
γ) σφραγισμένο φάκελο με τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
Στην περίπτωση μαθητών που συνοικούν με άτομα πάσχοντα από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν επιπρόσθετα:
δ) υπεύθυνη δήλωση των συνοικούντων προσώπων δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ : ΤΡΙΤΗ 22-9-2021, 8.30 Π.Μ.

Οδηγίες σχετικές με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022

Αγαπητά μας παιδιά,
Αγαπητοί γονείς,
Ευχόμαστε σε όλους Καλή σχολική χρονιά με ΥΓΕΙΑ!!!
Σας γνωστοποιούμε οδηγίες σχετικά με τη διάθεση δωρεάν self test από τις 8-9-2021 έως και τις 17-9-2021, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/news/49942-07-09-21-diathesi-self-test-gia-tousmathites-apo-ta-farmakeia
 
Επιπρόσθετα έχουν αναρτηθεί οδηγίες σχετικά με το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων για το σχ. έτος 2021-2022 στο σύνδεσμο
https://www.minedu.gov.gr/news/49890-3-9-21-asfales-anoigma-ton-sxoleion-gia-to-etos-2021-2023
 
Τέλος τα έκτακτα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τις 6-9-2021 έως και τις 13-9-2021 έχουν δημοσιευθεί στη με αρ.πρωτ. Δ1α./ΓΠ.οικ.53950/2021 (ΚΥΑ , ΦΕΚ 4054 Β’) το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek. Στην εν λόγω ΚΥΑ συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τον διαγνωστικό έλεγχο μαθητών και εκπαιδευτικών, τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων εντός και εκτός σχολικής μονάδας κ.α.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ6/31623/Δ1/19-03-2021 νέα εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι εγγραφές
μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 12.00 – 13.30

ΤΗΛ 210 6667690

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25)

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από

 1 έως 20 Μαρτίου 2021

 

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου του ως άνω ΠΔ.

 

 Εγγραφές 2021-2022

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

https://protieggrafi.services.gov.gr/

 

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

 

 1. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

 

 1. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 • Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος διενέργειας των εγγραφών (μέχρι 20 Μαρτίου 2021).
 • Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 • Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
 • Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ:

 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (8.15-13.00):

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με σύμφωνα με τα παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφμόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

 • Προσκομίζονται στο Νηπιαγωγείο:  βλ. παραπάνω

 

 • ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (8:15-16:00):
 • Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

(Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ).

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • ΜΟΝΟ νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 • Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 • Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00

 

ΟΡΙΑ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Στο 1ο Νηπ. Παλλήνης ανήκουν οι μαθητές που διαμένουν στις εξής οδούς:

Λ. Μαραθώνος (ζυγά νούμερα) από την Ελ.Βενιζέλου- έως Αγ.Λαύρας-έως Λαρίσης και από το ύψος της Νέας Λεονταρίου – πάροδος Σαχτούρη – Λαρίσης – Νεοφ. Βάμβα – Εθνικής Αντιστάσεως – Χρ.Κοντογιάννη – Δερβενακίων – Αγίου Δημητρίου, έως εκεί που συναντά την οδό Αλαμάνας (όρια με 9ο ΝΓ Παλλήνης) – Θερμοπυλών – από το ύψος της Λεονταρίου καθώς και το τμήμα της Θερμοπυλών που τέμνει την Αλαμάνας (στα όρια με 9ο Ν/Γ Παλλήνης), αριστερά Αλαμάνας – Μαυρομιχάλη – Μ.Αλεξάνδρου (έως την Παλλάδος Αθηνάς, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)- Αρκαδίου – Βάκχου έως και Λ. Μαραθώνος (ζυγά νούμερα).

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-2022

 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 • Τηλ 210 6667690

     ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ:

 • ΩΡΕΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:12:00-13:30
 • ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:12:00-13.30

 Οι γονείς/κηδεμόνες θα προσέρχονται για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, ανά μισάωρο και κατά τις ώρες 12.00 μ.μ. μέχρι 13.30.

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ.

 

Για διευκρινίσεις επί της διαδικασίας των εγγραφών παραμένουμε στη διάθεσή σας.

 

Με εκτίμηση

Ελπίδα Παπδάκη

Προϊσταμένη 1ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης

 

Λειτουργία σχολείου τη Δευτέρα 14-9-2020

Αγαπητοί γονείς και παιδιά,
 
Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 14-9-2020 το σχολείο μας με βάση και το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ7/119761/Δ1/11-09-2020 που λάβαμε το απόγευμα της Παρασκευής 11/9/2020  θα λειτουργήσει ως εξής:
 • Τα παιδιά θα έρθουν στο σχολείο στις 8:15 (η πόρτα για την προσέλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 8:30 π.μ.)
 • Οι γονείς/συνοδοί θα τα αφήσουν και θα έρθουν να τα παραλάβουν στις 11:00 π.μ.
 • Στις 10:45 θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός, ο οποίος φέτος λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών θα πραγματοποιηθεί χωρίς γονείς. 
Τα παιδιά θα έχουν μια πρώτη επαφή με το σχολικό περιβάλλον και θα γνωριστούμε μεταξύ μας με πολλά παιχνίδια γνωριμίας! Θα πρέπει να έχουν μαζί τους μια τσάντα, μικρή πετσέτα, το υγιεινό κολατσιό τους, ένα μπουκαλάκι νερό και ένα σακουλάκι κατά προτίμηση με zip (φερμουάρ), όπου μέσα θα βάλετε μια μάσκα της επιλογής σας. Όλοι γνωρίζετε τις οδηγίες για τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ. Θα σας σταλεί το σχετικό έντυπο υλικό σε άλλο e mail.
 
Αν κάποιοι γονείς έχετε εκπαιδεύσει τα παιδιά στη χρήση της μάσκας, μπορείτε να τους τη φοράτε. Σε άλλη περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχει κάποιο χαρτί απαλλαγής χρήσης μάσκας από παιδίατρο (λόγω ιατρικών προβλημάτων) θα φροντίσουμε εμείς με παιγνιώδη τρόπο, χωρίς πίεση και καταναγκασμό να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σταδιακά στη σωστή χρήση της, ειδικά για τις ώρες που ο συγχρωτισμός θα είναι μεγάλος (κοινή χρήση τραπεζιών εργασίας, δραστηριότητες στον κύκλο-παρεούλα). Όπως προβλέπεται και συστήνεται θα γίνονται συχνά διαλείμματα μάσκας. Θα φροντίσουμε ειδικά την πρώτη μέρα αλλά και τις επόμενες και όσο ο καιρός το επιτρέπει να βρισκόμαστε πολύ συχνά στην όμορφη αυλή του σχολείου μας και οι δραστηριότητες να διεξάγονται εκεί χωρίς χρήση μάσκας.
 
Περισσότερα για την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας θα συζητήσουμε
την Τετάρτη 16/9/2020 στις 6.30 το απόγευμα, στη συνάντηση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων που θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου.
Θα σας περιμένουμε!
Σημ: Θα πρέπει να έρθει ΜΟΝΟ ο ένας γονέας και χωρίς παιδιά.
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΨΥΧΑ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Νηπ/γείου Παλλήνης

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο 1ο Νηπ. Παλλήνης για το σχολικό έτος 2020-2021 έγιναν αποδεκτές και οριστικοποιήθηκαν την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov.gr.

 • Για τις περιπτώσεις των παιδιών που ΑΝΗΚΟΥΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΤΟ 1ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης, ωστόσο φοίτησαν το σχ. έτος 2019-2020 σε όμορα Νηπιαγωγεία και έχουν εκδηλώσει επιθυμία μετεγγραφής (επαναφοράς) στο 1ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης, η διαδικασία (διεκπεραίωση δικαιολογητικών&εγγράφων) θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο, μεταξύ των σχολικών μονάδων.
 • Για τις περιπτώσεις που οι γονείς έχουν ήδη εκφράσει επιθυμία μετακίνησης-μετεγγραφής από το 1ο Νηπ. Παλλήνης προς όμορα Νηπιαγωγεία, όλα τα αιτήματα θα διεκπεραιωθούν από 1η Σεπτεμβρίου 2020, ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ που θα υποβάλλει ο γονέας στη σχολική μονάδα (1ο Νηπ. Παλλήνης). Σε κάθε περίπτωση θα ΠΡΕΠΕΙ να είναι ενημερωμένα τα σχολεία υποδοχής.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Με εκτίμηση

Ελπίδα Παπαδάκη

Προϊσταμένη 1ου Νηπ. Παλλήνης

 

 

Αποδεικτικό δ/νσης κατοικίας-διευκρινίσεις

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020 (ΑΔΑ ΩΚ2Τ46ΜΤΛΗ-ΩΑ7) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021» και σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τα δικαιολογητικά των εγγραφών που αφορούν στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των γονέων/κηδεμόνων οι οποίοι αιτούνται την εγγραφή του/των τέκνου/τέκνων τους σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, διευκρινίζεται ότι:

 • Ο γονέας συμπληρώνει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

 

 • Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αποδεικτικών διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας, όπως αυτά αναφέρονται στην ως άνω σχετική εγκύκλιο (λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο), οι Προϊστάμενοι/νες-Διευθυντές/ντριες των Νηπιαγωγείων δύνανται να κάνουν δεκτά και αποδεικτικά από ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο γονέας/κηδεμόνας απαιτείται να προσκομίσει δύο τύπους εκ των προαναφερόμενων δικαιολογητικών (π.χ. λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας και λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ) που έχουν εκδοθεί στο όνομά του/της προς εγγραφή του τέκνου/τέκνων.

Διευκρινίσεις

Ηλεκτρονικές εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας

Σε απάντηση ερωτημάτων διευκρινίζεται ότι αναφορικά με το νέο τρόπο αιτήσεων εγγραφών στα Νηπιαγωγεία μέσω του συστήματος «Πρώτη Εγγραφή», ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Η κατανομή των νηπίων/προνηπίων στις σχολικές μονάδες πραγματοποιείται με την προβλεπόμενη διαδικασία που ισχύει όλα τα προηγούμενα σχολικά έτη.
Συγκεκριμένα, μετά την αποδοχή των αιτήσεων από τα νηπιαγωγεία που υπάγονται τα νήπια/προνήπια, πραγματοποιείται κατανομή των μαθητών που πλεονάζουν σε όμορες σχολικές μονάδες λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από αυτές. Για το λόγο αυτό συστήνεται τριμελής επιτροπή στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την ηλεκτρονική εγγραφή, σε καμία περίπτωση δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της αίτησης, με δεδομένο ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών όλα τα νήπια/προνήπια θα εγγραφούν σε δημόσιο νηπιαγωγείο γενικής παιδείας. Ως εκ τούτου, για την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος ενδείκνυται οι αιτήσεις να υποβάλλονται σταδιακά και να αποφευχθεί η υποβολή την πρώτη ή την τελευταία ημέρα της περιόδου εγγραφών (15-30 Μαΐου 2020).

2) Στο σύστημα «Πρώτη Εγγραφή» αναρτώνται μόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να επιβεβαιωθεί η διεύθυνση κατοικίας και η κηδεμονία, όταν η τελευταία δεν προκύπτει μέσω διαλειτουργικότητας από το Μητρώο Πολιτών. Πρόκειται για τα ελάχιστα δικαιολογητικά που καθιστούν έγκυρη την αίτηση. Τα υπόλοιπα παραστατικά θα πρέπει να προσκομιστούν στη σχολική μονάδα για τους εξής λόγους:

 • το ΑΔΥΜ, το βιβλιάριο εμβολίων και η βεβαίωση από ΚΕΣΥ (εφόσον υπάρχει) αφορούν ιατρικά δεδομένα και δεν δύναται να αναρτηθούν.
 • η βεβαίωση εργασίας και η βεβαίωση φοίτησης σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα δεν αναρτάται για διευκόλυνση των γονέων, δεδομένου ότι κατά τη στιγμή της αίτησης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην τα έχουν στη διάθεσή τους. Το ενδεχόμενο αυτό είναι πιθανό λόγω και των έκτακτων υγειονομικών μέτρων που είναι ακόμη σε ισχύ.

Η αίτηση που υποβάλλεται από τον γονέα/κηδεμόνα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης όσον αφορά τα δηλούμενα στοιχεία και όλες οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις θα εκδοθούν βάσει αυτών. Ως εκ τούτου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής δεν απαιτείται η άμεση προσκόμιση των δικαιολογητικών. Κατόπιν επικοινωνίας με το Νηπιαγωγείο, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την ημέρα πρώτης προσέλευσης κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Πηγή:https://proti-eggrafi.services.gov.gr/info

Διαδικασία εγγραφών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 1. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 1. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

 

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) στοιχεία νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση

β) διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

 γ) ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια σχολική μονάδα

 δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος 15- 30 Μαΐου 2020.

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.)

η)Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,  σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(8.15-13.00) 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφμόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

Προσκομίζονται στο Νηπιαγωγείο:

 1. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού (επίδειξη βιβλιαρίου κ έλεγχος από τη σχολ. μονάδα) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (συμπληρώνεται από τον παιδίατρο).

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(8:15-16:00)

Θα χρειαστούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά

 • Σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας
 • ή κάρτα ανεργίας των γονέων, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
 • Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο.
 • Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
 • Να ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • ΜΟΝΟ νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 • Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 • Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00

  Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

  Παπαδάκη Ελπίδα