ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ6/31623/Δ1/19-03-2021 νέα εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι εγγραφές
μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 12.00 – 13.30

ΤΗΛ 210 6667690