Σχολική περιφέρεια 1ου Νηπιαγωγείου Νέας Ερυθραίας

Ενημερωθείτε για τους δρόμους της δημοτικής ενότητας Νέας Ερυθραίας που οριοθετούν την σχολική περιφέρεια του πρώτου νηπιαγωγείου από εδώ

Χάρτης (google maps) με την περιφέρεια του σχολείου μας: Σύνδεσμος