Νέα χρονιά, νέοι στόχοι

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος συζητήσαμε τους στόχους που βάζουμε για τη νέα χρονιά…

Όμορφες ιδέες, όμορφες σκέψεις…

Και για μην τους ξεχάσουμε τους γράψαμε και  βάλαμε «τρίποντο»…!!