Οριστικοποίηση εγγραφών

Σας κοινοποιούμε τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής:

  • Όλες οι αιτήσεις εγγραφών νηπίων και προνηπίων που κατατέθηκαν στο νηπιαγωγείο μας έγιναν αποδεκτές. Τα παιδιά (95 στο σύνολό τους) θα χωριστούν σε 4 τμήματα. Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη δυο παραπάνω αιθουσών. Οι αίθουσες αυτές θα βρεθούν μέσα στο καλοκαίρι με ευθύνη του Δήμου Κηφισιάς. Τελική ενημέρωση θα υπάρξει τον Σεπτέμβριο.
  • Όσοι δηλώσατε επιθυμία για φοίτηση σε άλλο σχολείο, τα αιτήματά σας έχουν αποσταλεί στη Δ/νση Α/Βαθμιας Εκπ/σης και θα επικοινωνήσουν μαζί σας, ώστε να επιβεβαιωθεί η μετακίνηση μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου.
  • Οι 4  εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών, έχουν αποσταλεί για έγκριση στη Δ/νση Α/Βαθμιας Εκπ/σης και θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά από τον Προϊστάμενο για το σχολείο φοίτησης.

Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου