Έναρξη ρομποτικής

Τα bee bot  του σχολείου μας ήρθαν σήμερα στην τάξη για να τα γνωρίσουμε!

Δεν μπορώ να σας μεταδώσω τον ενθουσιασμό των παιδιών μόλις άρχισαν να κινούνται!!

Όλα τα μάτια στραμένα πάνω στα ρομποτάκια!!

Η πρώτη επαφή περιελάμβανε βασικό χειρισμό  του bee bot και ασκήσεις προσανατολισμού στο χώρο!

Από Δευτέρα θα ενταχθούν στις θεματικές του προγράμματος.