Εγγραφές νηπίων για το έτος 2016-17

ΘΕΜΑ:    ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2016-17

 

Σας γνωρίζουμε πως οι εγγραφές των νηπίων πραγματοποιούνται

από 1 ως 21 Ιουνίου  από τις  12:30μμ – 13:30μμ.

 

Εγγράφονται υποχρεωτικά όσα νήπια έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου ως 31 Δεκεμβρίου 2011

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

 

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2016-17 και εφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016)

 

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (έντυπο που θα προμηθευτείτε από το Σχολείο και θα πρέπει να κατατεθεί  το αργότερο έως το  τέλος  Σεπτεμβρίου )

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα  και κάποιο αποδεικτικό στοιχείο κατά την κρίση της Προϊσταμένης από το οποίο, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου. (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ στο όνομα του γονέα ή εκκαθαριστικό εφορίας)

 

ε.  Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (δίνεται από το νηπιαγωγείο)

 

     στ. Για φοίτηση στο ολοήμερο συμπληρώνεται αίτηση (  δίνεται από το   νηπ/γειο)

 

Δεν γίνεται καμία εγγραφή νηπίου αν δεν έχει τη νόμιμη ηλικία.

Τα προνήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2012 θα εγγράφονται σε «λίστα αναμονής» και όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή των νηπίων και εφόσον παραμένουν κενές θέσεις, θα μπορούν να εγγραφούν στο νηπιαγωγείο.

 

Η Προϊσταμένη του Νηπ/γείου