Εγγραφές στο νηπιαγωγείο για το έτος 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 4 και
Αρτάκη

Ταχ. Κώδικας : 14671
Τηλ. Φαξ : 210 8079552
Ε- mail : mail@1nip-n-erythr.att.sch.gr

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2015-16

Σας γνωρίζουμε πως οι εγγραφές των νηπίων πραγματοποιούνται από 2 ως 21 Ιουνίου.

Εγγράφονται υποχρεωτικά όσα νήπια έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου ως 31 Δεκεμβρίου 2010

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (έντυπο που θα προμηθευτείτε από το Σχολείο και θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου )

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα και κάποιο αποδεικτικό στοιχείο κατά την κρίση της Προϊσταμένης από το οποίο, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου. (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ στο όνομα του γονέα ή εκκαθαριστικό εφορίας)

ε. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (δίνεται από το νηπιαγωγείο)

στ. Για φοίτηση στο ολοήμερο συμπληρώνεται αίτηση ( δίνεται από το νηπ/γειο)

Δεν γίνεται καμία εγγραφή νηπίου αν δεν έχει τη νόμιμη ηλικία.
Τα προνήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2011 θα εγγράφονται σε «λίστα αναμονής» και όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή των νηπίων και εφόσον παραμένουν κενές θέσεις, θα μπορούν να εγγραφούν στο νηπιαγωγείο.

Η Προϊσταμένη του Νηπ/γείου