Χρήσιμες οδηγίες για γονείς και εκπαιδευτικούς…

Η ΜΕΡΙΜΝΑ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία με κύριο σκοπό τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή αρρώστια, μια απώλεια ή το θάνατο.

Απευθυνθήκαμε εκεί ζητώντας καθοδήγηση στο εκπ/κο μας έργο…
Οι εκεί αρμόδιοι μας βοήθησαν να βρούμε τις κατάλληλες απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα των παιδιών, σχετικά με τα παραπάνω.

Παρέχουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση για όποιον τη χρειάζεται…

http://www.merimna.org.gr