Το προσωπικό μας

Για την σχολική χρονιά 2018- 2019 η σύσταση του  Συλλόγου διδασκόντων είναι η εξής :

 Τμήμα αποχώρησης 13:00μμ κ. Κούπα Άννα
 Τμήμα αποχώρησης 16:00μμ κ. Ποντίκη Ηρώ και κ. Γεωργαντάκου Θάνια
Προϊσταμένη κ. Ποντίκη Ηρώ