ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (3ο)

Στο 1ο Νηπιαγωγείο Μελίκης , το διάστημα από 10 Φεβρουαρίου 2024 ως  31 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκαν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, από τον θεματικό άξονα «Φροντίζω το περιβάλλον» και την υποθεματική ενότητα  «Φροντίζω το Περιβάλλον-Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά», με τίτλο «Νερο…εξερευνητές».

Νερο-εξερευνητές νηπιαγωγείο