ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

Στο νηπιαγωγείο πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση φιλαναγνωσίας. Τα παιδιά συνομίλησαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex, με την συγγραφέα και εκπαιδευτικό, κ.Αρμενιάκου Κωνσταντίνα. Με αφορμή το βιβλίο της «Το όνομα του δράκου¨ που επεξεργάστηκαν στην τάξη, τα νήπια έθεσαν ερωτήματα στη συγγραφέα σχετικά με τον ήρωα και το τέλος της ιστορίας. Αξιοποιήθηκε ο διαδραστικός πίνακας της τάξης και η συγγραφέας με τα παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία είχαν ετοιμάσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Ευχαριστούμε πολύ την κ. Αρμενιάκου Κωνσταντίνα που παρά τον φόρτο εργασίας των ημερών δέχτηκε να έρθει στην τάξη μας και να μας χαρίσει απολαυστικές στιγμές με τον δράκο της.