ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

b0151a38b41df972 nql el page 0001

 

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο! Στο σχολείο απονεμήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης Etwinning,  η Ετικέτα Ποιότητας για το έργο,«Everything is possible, even the impossible!»  στο οποίο συμμετείχαμε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022.

Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης της δράσης. Η ετικέτα ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές, προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία. (ΠΗΓΗ: https://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning-6)