Συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο για την Παιδεία στα Μέσα

site logo 200x100 τίτλο

Το σχολείο συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο για την Παιδεία στα Μέσα, μετά από πρόσκληση του Δικτύου στις σχολικές μονάδες της χώρας. Η παιδαγωγική ομάδα του Δικτύου αποτελείται από:

Επιστημονικά υπεύθυνος:

Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός,  Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών», Διευθυντής ΜΠΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή», Διευθυντής: εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μέλη:

Ανδριοπούλου Ειρήνη, Προϊσταμένη, Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ, Γενικός Γραμματέας της UNESCO Media & Information Literacy Alliance, Εθνικός Εμπειρογνώμονας Expert Group on Tackling Disinformation & Promoting Digital Literacy Through Education & Training, DG Connect.

Πούλιος Ιωάννης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών

Παπαδημητρίου Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σαμολαδάς Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

Σκοπός του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Σχολείων «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος» έτσι όπως διατυπώνεται στην ιστοσελίδα του, https://www.edu4media.eu/%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%b1 είναι:

Η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών όλων των βαθμίδων & Η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Με τις δράσεις του Δικτύου επιδιώκεται:

  • οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την επιρροή των Μέσων (τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος)
  • οι μαθητές να αποκτήσουν εργαλεία για την αποκρυπτογράφηση της εικόνας (τηλεοπτικής, διαδικτυακής, κινηματογραφικής) και τον εντοπισμό των κρυφών μηνυμάτων της να ενισχυθεί η ενεργητική και θετική χρήση των Μέσων Επικοινωνίας (τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος)
  • οι μαθητές να διαμορφώσουν κριτήρια για την επιλογή οπτικοακουστικών προϊόντων
  • οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με τα Μέσα και να προσεγγίσουν έννοιες όπως ο «εθισμός» στα Μέσα Επικοινωνίας
  • οι μαθητές να κατανοήσουν την ιδιαίτερη «γλώσσα» κάθε Μέσου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
  • να γίνει κατανοητός ο ρόλος των ΜΜΕ στη σύγχρονη και πολύπλοκη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα

Οι επιμέρους στόχοι του Δικτύου ως προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς είναι:

  • να διαμορφωθεί ένα παιδαγωγικό πλαίσιο καλλιέργειας δεξιοτήτων οπτικοακουστικού αλφαβητισμού,
  • να εμπλακούν οι γονείς στις εκπαιδευτικές δράσεις που θα προγραμματιστούν,
  • να πληροφορηθούν γονείς και μαθητές τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με τα Μέσα.

Στις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση του Δικτύου στην οποία παρουσιάστηκαν οι οδηγίες υλοποίησης από τον κ. Πούλιο Ιωάννη, το θεωρητικό πλαίσιο από τον κ.  Αλιβίζο (Λοΐζο) Σοφό,  Καθηγητή, Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο τρόπος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν από την κ. Παπαδημητρίου Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Υ.ΠΑΙ.Θ. . Οι επόμενες συναντήσεις θα γίνουν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.