Μικροί πολίτες, με δικαιώματα και υποχρεώσεις

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, υλοποιήσαμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα, Αγωγής του Πολίτη, με θέμα : «Μικροί πολίτες, με δικαιώματα και υποχρεώσεις», συνολικής διάρκειας τριών μηνών. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των παιδιών, σχετικά με τα δικαιώματά τους, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς είναι, γενικά παραδεκτή η άποψη ότι, η …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μικροί πολίτες, με δικαιώματα και υποχρεώσεις’ »