Το Νηπιαγωγείο μας

 

                                            1o Νηπιαγωγείο Κρόκου

 

Το 1ο Νηπιαγωγείο Κρόκου βρίσκεται σε μια ημιαστική περιοχή, στον Κρόκο Κοζάνης. Συστεγάζεται με το 2ο Νηπιαγωγείο Κρόκου, σ’ ένα ενιαίο κτίριο έχοντας κοινό αύλειο χώρο και κοινές εγκαταστάσεις τα οποία χρησιμοποιούνται σε ίδιες ώρες.

Το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο συνεργάζονται στενά ακολουθώντας το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οργανώνοντας και προγραμματίζοντας δράσεις, επιμορφώσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις από κοινού.

Το 1ο Νηπιαγωγείο Κρόκου είναι 2/θεσιο οργανικά. Κατά το σχολικό έτος 2023-24 λειτουργεί ως 1/θέσιο, με ένα υποχρεωτικό πρωινό τμήμα . Στο Νηπιαγωγείο υπηρετούν μία μόνιμη εκπαιδευτικός και μία αναπληρώτρια καθηγήτρια Αγγλικών.

           Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής ΜονάδαςΛήψη αρχείου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής ΜονάδαςΛήψη αρχείου