Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Κρόκος Κοζάνης

Τηλέφωνο  Νηπιαγωγείου : 2461063880

    email:   mail@1nip-krokou.koz.sch.gr